Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Skupine

Sistem Mendeley nam omogoča tudi povezovanje z drugimi raziskovalci in sodelavci s pomočjo možnosti Skupine (Groups). Pod zavihkom Groups vidimo možnost Ustvari skupino (Create Group), določimo ji naslov, opis ter tip glede na zasebnost skupine:

  • zasebna skupina (Private) - za deljenje referenc in datotek s celotnim besedilom v zaprtem krogu članov;
  • skupina dostopna s povabilom (Invite-only) - za deljenje referenc z drugimi, npr. razni bralni seznami; javnost lahko spremlja te sezname, a jih ne more dopolnjevati;
  • odprta skupina (Open) - za deljenje referenc, primerno za ti. crowdsourcing (črpanje iz množic), javnost se lahko pridruži ter spremlja in dopolnjuje seznam.

 

 

V novoustvarjeni skupini člane dodamo s klikom na Members -> Invite people ter vnosom njihovega elektronskega naslova, ki ga uporabljajo za prijavo v sistem Mendeley.

 

 

Dokumenti in reference, ki jih dodamo v zavihek Groups bodo samodejno vidni vsem, ki so včlanjeni v našo skupino.

{{system_footer}}