Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

BrowZine

Uvoz referenc v brskalniku

S klikom na gumb  ob posameznem članku se nam pokažejo različne možnosti za delo z gradivom. Za izvoz reference zberemo možnost Export Citation → Mendeley.

 

 

Ko to storimo prvič, se nam odpre okno za vnos vpisnih podatkov oz. uporabniškega imena in gesla, ki ju uporabljamo za uporabo orodja Mendeley. S tem BrowZine shrani naše vpisne podatke in v nadaljevanju se bodo reference samodejno shranile v našo osebno knjižnico Mendeley s klikom na Export Citation → Mendeley.

 

 

Uspešen uvoz nam potrdi sporočilo Successfully saved article to Mendeley.

 

Uvoz referenc na mobilnih napravah

Pri članku, ki ga želimo shraniti v svojo knjižnico Mendeley izberemo možnosti v zgornjem desnem kotu zaslona in izberemo Send to Mendeley.

 

 

Ko to storimo prvič, se nam odpre okno za vnos vpisnih podatkov oz. uporabniškega imena in gesla, ki ju uporabljamo za uporabo orodja Mendeley. S tem BrowZine shrani naše vpisne podatke in v nadaljevanju se bodo reference samodejno shranile v našo osebno knjižnico Mendeley, ko bomo izbrali možnost Send to Mendeley.

 

                

 

Uspešen uvoz nam potrdi sporočilo Successfully published to Mendeley.

 

{{system_footer}}