Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

PubMed

Uvoz referenc

Iz baze PubMed uvažamo zapise s klikom na gumb Send to, izberemo možnost File ter na spustnem seznamu format MEDLINE. S klikom na Create file se nam odpre pogovorno okno za shranjevanje oz. odpiranje datoteke. Pri uvažanju seznama referenc je postopek enak, le da želene zadetke pred tem obkljukamo.

 

 

{{system_footer}}