Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Mobilna aplikacija Mendeley

Svojo knjižnico referenc lahko urejamo in spremljamo tudi na svojih tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih. Naložiti je potrebno aplikacijo Mendeley za Android oz. iOS, ob vpisu svojih vpisnih podatkov pa knjižnico sinhroniziramo s svojo že izdelano bazo iz spletne oz. namizne verzije.

Aplikacija omogoča:

• dodajanje opomb in označevanje besedila v dokumentih PDF,
• iskanje po knjižnici referenc po ključnih besedah v poljih Naslov, Avtor, Publikacija ali Povzetek,
• sinhronizacijo opomb in beležk ter dokumentov v vseh napravah, ki jih uporabljamo,
• shranjevanje dokumentov PDF v knjižnico Mendeley iz drugih aplikacij ali spletnega brskalnika,
• uporabo aplikacije brez povezave in sinhronizacija knjižnice, ko imamo možnost povezave,
• prenos ali brisanje dokumentov PDF na zahtevo za lažje obvladovanje razpoložljivega pomnilniškega prostora na napravi.

 

{{system_footer}}