Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Organizacija

Mendeley omogoča zelo enostavno organizacijo naše knjižnice referenc. Reference si lahko ogledujemo po različnih kriterijih:

- vsi dokumenti (All documents): prikaz vseh referenc in dokumentov v naši knjižnici;

- nedavno dodani dokumenti (Recently Added): prikaz dokumentov, ki smo jih v knjižnico dodali v zadnjih 14 dneh;

- priljubljeni dokumenti (Favourites): prikaz dokumentov, ki smo jih označili kot priljubljene ( );

- dokumenti potrebni revizije (Needs Review): prikaz dokumentov, za katere Mendeley smatra, da vsebujejo napake in jih izpostavi za naše morebitne popravke;

- moje publikacije (My Publications): prikaz naših avtorskih dokumentov, v kolikor smo jih dodali v knjižnico;

- neuvrščeni dokumenti (Unsorted): prikaz dokumentov, ki jih nismo uvrstili v nobeno mapo;

- dokumenti, uvrščeni v mape (Folders): prikaz dokumentov po mapah, ki smo jih ustvarili sami.

 

 

Prikaz referenc lahko prilagajamo tudi z uporabo filtrov v levi spodnji polovici zaslona. Filtriranje seznama je možno glede na:

  • imena avtorjev,
  • ključne besede,
  • oznake (Tags), ki jih dokumentom dodajamo sami,
  • imena publikacij.

 

 

 

Prikaz organizacije in uporabe knjižnice referenc si lahko ogledate v spodnji video predstavitvi:

 

{{system_footer}}