Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Pregledovalnik dokumentov PDF

Orodje Mendeley vsebuje tudi aplikacijo za pregledovanje dokumentov PDF, ki jih lahko dodamo v knjižnico referenc. Do celotnega besedila tako dostopamo s klikom na ikono ob zapisu reference.

 

 

Poleg branja dokumentov, pregledovalnik omogoča tudi osnovno označevanje besedila v poljubnih barvah ter dodajanje beležk na poljubna mesta v besedilu. S klikom na Sync zagotovimo, da se spremembe sinhronizirajo.

 

 

Če želimo dokument PDF, ki smo ga opremili z oznakami in/ali opombami izvoziti, to storimo s klikom na File -> Export PDF with Annotations.

 

 

Za izvoz dokumenta PDF vključno z oznakami in opombami, pustimo obkljukano možnost Notes.

 

 

Izberemo mesto v računalniku, kamor želimo shraniti opremljeni dokument in ga shranimo (Save).

{{system_footer}}