Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

JSTOR

Uvoz referenc

Najprej izberemo želene zapise in jih obkljukamo, nato na desni strani v okencu Export Selected Citations izberemo možnost Export a RIS file.

 

 

Odpre se nam okno za shranjevanje in datoteko RIS shranimo na poljubno mesto v računalniku.

 

 

Datoteko s citati uvozimo v Mendeley z ukazom File -> Import -> RIS ...

 

 

... ali pa datoteko enostavno povlečemo v knjižnico referenc.

 

{{system_footer}}