Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

ProQuest

ProQuest

Reference izvozimo tako, da označimo želene zapise in pod zavihkom Save izberemo možnost Export/Save -> RIS.

 

 

Odpre se nam obrazec, kjer še enkrat preverimo nastavitve izvoza ter kliknemo na Continue (Nadaljuj).

 

 

Odpre se nam okno za shranjevanje datotek. Datoteko RIS shranimo na poljubno mesto v računalniku.

 

 

Shranjeno datoteko povlečemo v knjižnico Mendeley ali jo ročno uvozimo z ukazom File -> Import -> RIS.

 

{{system_footer}}