Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Science Direct

Science Direct

Reference lahko iz baze Science Direct v knjižnico Mendeley uvažamo na dva načina:

1. Uporabimo dodatek v brskalniku Mendeley Web Importer.

 

 

2. Pod zavihkom Export (Izvozi) izberemo Direct export -> Save to Mendeley (Neposredni izvoz v Mendeley)

 

{{system_footer}}