Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Ustvarjanje svojega računa v sistemu Mendeley

Za uporabo orodja moramo najprej opraviti brezplačno registracijo na spletni strani Mendeley. (Create account)

 

 

V spletni obrazec vnesemo svoje ime, priimek, e-mail naslov ter si izberemo osebno geslo za dostop.

 

 

Po vnosu osnovnih podatkov izberemo svoje študijsko oz. raziskovalno področje ter svoj akademski status. Na podlagi tega nam bo Mendeley lažje predlagal vire, ki bi nas utegnili zanimati, raziskovalce, katerim bi želeli slediti in za druge funkcionalnosti Mendeleya kot družbenega omrežja, npr. za dotok novic (newsfeed), prav tako pa s tem vodi statistiko o bralstvu posameznih virov.

 

 

Po želji lahko vnesemo tudi ime svoje institucije. S tem je postopek registracije zaključen. Po elektronski pošti bomo zdaj prejeli sporočilo, v katerem s klikom na povezavo overimo svoj elektronski naslov.

 

 

Po prijavi v spletni portal Mendeley v zgornjem desnem kotu vidimo svoje ime, s klikom nanj pa dostopamo do svojega profila, ki ga lahko poljubno urejamo, dodamo podatke o svoji izobrazbi, strokovnih izkušnjah, podrobneje opredelimo svoja zanimanja, dodamo svoje publikacije ali svoj profil Mendeley povežemo s svojim avtorskim identifikatorjem ORCID ali Scopus ID.

 

 

Po uspešni registraciji že lahko uporabljamo spletno verzijo urejevalca referenc oz. knjižnice, do katere dostopamo s klikom na zavihek Library (Knjižnica), lahko pa si tudi naložimo namizno verzijo, v kateri bomo prav tako uporabili uporabniško ime ter geslo, s katerim smo se registrirali.

 

Uporabniški račun

Za storitve Mendeley, ScienceDirect in Scopus lahko uporabljamo enoten uporabniški račun.

{{system_footer}}