Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Web of Science

Uvoz referenc

Ko smo označili relevantne zadetke, izberemo možnost Save to Other File Formats (Shrani v druge formate).

 

 

Za format izvozne datoteke izberemo BibTeX, ki ga Mendeley prav tako podpira za uvoz. Kliknemo Send (Pošlji).

 

 

Datoteko BibTeX shranimo na poljubno mesto v računalniku

 

 

in jo uvozimo v knjižnico referenc z ukazom File - > Import ... -> BibTeX ...

 

 

... ali pa jo povlečemo v knjižnico referenc.

 

{{system_footer}}