Skip to Main Content

Mendeley - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Mendeley

Ročni vnos

Za ročni vnos reference kliknemo na ukaz Add Entry Manually ... (Ročno dodaj vnos).

 

 

Odpre se nam okno s posameznimi polji za vnos bibliografskih podatkov. Razpoložljiva polja se samodejno spremenijo glede na tip publikacije, ki ga izberemo.

Če poznamo identifikator DOI, ali pa identifikatorja PMID ali ArXiv ID (v primeru člankov), se nam preostali bibliografski podatki izpolnijo samodejno.

 

{{system_footer}}