Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Več o raziskovalnih podatkih najdete na raziskovalnem vodiću Ravnanje z raziskovalnimi podatki 

V Sloveniji deluje Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), kamor lahko oddate raziskovalne podatke iz področij družboslovja in humanistike. Odloženi podatki v ADP so po pravilniku ARRS tudi vrednoteni.

Več

{{system_footer}}