Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Digitalna knjižnica UM - DKUM / uvoz metapodatkov

Preberite "SOGLASJE K OBJAVI IN IZJAVO O AVTORSTVU"  
Podatke vaše publikacija lahko uvozite iz podatkovne zbirke COBISS.SI ali jih v DKUM vnesete sami.  
V kolikor je vaša publikacija že vnešena v bibliografsko zbirko COBISS.SI, si izpišite COBISS ID bibliografskega zapisa. Izberite "UVOZ IZ COBISS-a".  
Podatki se bodo prenesli v bibliografsko shemo. Nekatere podatke je potrebno dopolniti.  
V kolikor bibliografski zapis vaše publikacije v COBISS.SI še ne obstaja, lahko podatke vnesete sami. Izberite "NOVO E-GRADIVO". Izberite tip dokumenta, ki ga imate namen oddati. Odprla se bo ustrezna vnosna maska za opis dokumenta, ki ga boste oddali. Sledijo trije koraki. Ti so vpis bibliografskih in ostalih podatkov, prenos datotek in potrditev oddaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopolnite manjkajoče podatke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V skladu z založnikovo politiko odprtega dostopa oz. pravicami nosilca materialnih avtorskih pravic izberite verzijo dokumenta, ki jo boste naložili v DKUM.  
Vnesite DOI identifikator, v kolikor je bil dokumentu dodeljen.  
Vnesite URL naslov do izvirne različine dokumenta, ki je objavljena na spletni strani založnika. Doda se URL naslov do metapodatkov in ne neposredno do .pdf različice.  

 

 

 

 
V skladu z založnikovo politiko odprtega dostopa oziroma s pravicami nosilca materialnih avtorskih pravic izberite vrsto dostopnosti dokumenta, ki ga vstavljate. Z izbiro "TAKOJŠNJE" dostopnosti bo dokument priobčen javnosti takoj. Z izbiro možnosti "ODLOG JAVNE OBJAVE" bo dokument priobčen javnosti po datumu, ki ga boste navedli.  

V kolikor so uporabniki tudi nosilci materialnih avtorskih pravic, so ob objavi določili pogoje uporabe avtorskega dela ali so se o pogojih uporabe dogovorili z založnikom s pogodbo. Glede na kombinacijo izbranih odgovorov na vprašanji "Ali dovolite predelave vašega dela?" in "Ali dovolite komercialno uporabo dela?" se v metapodatkih določi ustrezna CREATIVE COMMONS licenca. Več o CC licencah preberite v razdelku CC licence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DKUM je "OpenAIRE" kompatibilna, kar pomeni, da ustreza zahtevam Evropske komisijei glede zbiranja in kontrole znanstvenih objav, ki so rezultat raziskovalnih programov ES. V kolikor so publikacije rezultat projekov Horizon 2020, Evropska komisija zahteva objavo v odprtem dostopu in depioniranje le teh v institucionalnih repozitorijih. V metapodake je potrebno obvezno vključiti podatke o projektu.  
   

 

{{system_footer}}