Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Zakaj

Tukaj je nekaj prednosti odprtega dostopa:

  • Dostop do informacij se neizmerno poveča: Ker je odprtodostopna vsebina brezplačno dostopna na spletu od kjerkoli in kadarkoli, je omogočeno ljudem revnejših držav dostopati do znanstvenih dosežkov in znanja.
  • Poveča se vidnost in povečuje  se citiranost: Dostop do znanja, informacij in podatkov je zelo pomemben v visokem šolstvu in znanstvenem raziskovanju in s tem za doseganje trajnostnega razvoja celotne družbe. Za prenos znanja (poučevanje), generiranje znanja (raziskovanje) in utrjevanje znanja (civilna družba) je prav povečanje dostopa temeljnega pomena.
  • Brezplačen dostop do informacij: Članki objavljeni v odprtem dostopu so mnogo bolj brani kot tisti, ki niso brezplačno dostopni na spletu. Široka spletna dostopnost vodi do večje uporabe, kar posledično zvišuje citiranost, kar je empirično dokazano že v mnogih študijah. Odvisno od znanstvenega področja OD članki dosegajo do trikrat višjo citiranost in citirani so mnogo hitreje. (npr. Lawrence: Free online availability substantially increases a paper's impact ali Harnad & Brody: Comparing the impact of open acces (OA) vs non-OA articles in the same journal).

Raziskava o objavljanju v OA

{{system_footer}}