Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Zeleni odprti dostop

Zeleni odprti dostop oz. samoarhiviranje: Z zelenim odprtim dostopom (ang. green open access) je označena shranitev avtorjeve končne recenzirane različice članka (prednatis – postprint), sprejete v objavo v naročniško znanstveno revijo, ali še ne recenzirane različice članka (preprint – posredovan članek za objavo) v institucionalni repozitorij. Če je avtor za objavo v naročniški znanstveni reviji materialno avtorsko pravico prenesel na založnika, mu mora slednji dovoliti shranitev recenziranega ali nerecenziranega članka v repozitorij. Politike založnikov naročniških znanstvenih revij glede shranjevanja v repozitorije se zbirajo na spletni strani SHERPA/RoMEO. 

Odlog javne objave


 

 

 

 

 

 

 

Poiščite znanstveni časopis (naročniški časopisi).

Preverite politiko odprtega dostopa založnika glede možnosti arhiviranja članka v repozitorijih:

- na spletni strani Sherpa/RoMEO in

- na spletni strani založnika.

POMEMBNO:
- da, založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij,
- da se časovni zamik dostopnosti vsebine (embargo) ujema z zahtevami financerja raziskave (če je članek rezultat javno financiranega projekta).
Preverite obdobje embarga oz. obdobje odloga javne objave.
Pošljite članek v recenzijo.
Objavite članek.  
Arhivirajte dovoljeno verzijo članka v ustrezen repozitorij.
Javna objava verzije članka po preteku embarga.
Dovoljena verzija članka je brezplačno dostopna javnosti.
 
{{system_footer}}