Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Digitalna knjižnica UM - DKUM / prenos datotek

Prenos

Obvezno morate v DKUM vstaviti:

  • predstavitveno datoteko: delo v formatu PDF. Za pretvorbo v PDF se lahko uporabi poljubno orodje, kot je npr. prosto dostopni pretvornik CutePDF.

Po želji lahko v DKUM vstavite tudi:

  • izvorno datoteko: delo v izvornem formatu, npr. v formatu DOC. Če imate več datotek, jih najprej združite v eno samo.
  • prilogo: vse druge datoteke, ki so nastale med izdelavo dela (npr. programksa koda, slike) združene v datoteki formata ZIP.

Tip datoteke se samodejno določi glede na končnico datoteke. Za vsak tip lahko prenesete samo eno datoteko. Vsak nov prenos brez opozorila izbriše obstoječo datoteko istega tipa.

 

{{system_footer}}