Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Zlati odprti dostop - OD revije

Zlati odprti dostop: Objavljanje v odprtih / odprtodostopnih revijah (ang. open access journals) je označeno kot zlati odprti dostop (gold open access). Odprtodostopne revije omogočajo dostop do člankov brez naročnine  in uporabljajo avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice (npr. licence Creative Commons). Objava je lahko za avtorja brezplačna ali pa ob plačilu stroška procesiranja članka (ang. article processing charge - APC).

DOAJ - Directory of Open Access Journals
 

 

 

 

 

 

 

 

Poiščite ugleden OD časopis v zbirki DOAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če je članek sprejet v objavo, lahko plačate APC (Article Processing Charge).

 

 

 

Vaš članek je objavljen v OD časopisu:

  • Vsebina članka je na spletu dostopna v polnem besedilu komurkoli takoj.
  • Avtor ostane lastnik materialnih avtorskih pravic; z založnikom podpiše dovoljenje za objavo (licence to publish).
  • Licenca CC dovoljuje shranitev založnikove datoteke ali prednatisa v repozitorij.
Shranite dovoljeno različico članka v DKUM.
 

 

{{system_footer}}