Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Modul 16: Odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov

Nosilki modula:
mag. Dunja Legat (dunja.legat@um.si),
Bernarda Korez (bernarda.korez@um.si)

Datum in ura izvedbe: po dogovoru
Lokacija: UKM ali na članici
Maksimalno število prijav: 24 (na lokaciji UKM)

Vsebina:

Razvoj informacijske tehnologije in posledično elektronsko založništvo je znanstveno komuniciranje preselil v veliki meri na svetovni splet. Vzporedno  z razmahom svetovnega spleta v 1990. letih so nastajale številne iniciative za omogočanje dostopa javnosti do znanstvenih del mimo tradicionalnih založniških poti. Poznano Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu do znanosti je kot prva slovenska univerza podpisala tudi Univerza v Mariboru.  Odprti dostop do znanstvenih publikacij postaja zavezujoč. Okviri program EU Obzorje 2020 predpisuje, da bo potrebno vsako znanstveno delo, ki bo nastalo v okviru projektov Obzorja 2020 objaviti v odprtem dostopu. Kaj od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost in kako to doseči bo predstavljeno v predstavitvi Odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov.

Modul 15: Povečajte raziskovalni vpliv

Nosilki modula:
mag. Dunja Legat (dunja.legat@um.si)
Bernarda Korez (bernarda.korez@um.si)

Datum in ura izvedbe: po dogovoru
Lokacija: UKM ali na članici
Maksimalno število prijav: 24 (na lokaciji UKM)

Predstavljena bodo orodja in metode, ki jih nudijo podatkovne zbirke, raziskovalna družbena omrežja in sodobne komunikacijske poti za vrednotenje, spremljanje in rast raziskovalnega vpliva raziskovalcev ter okolje odprtega dostopa, ki omogočajo dostop do znanstvenih člankov in raziskovalnih podatkov.

Vsebina:

  • znanstveno komuniciranje nekoč in danes, 
  • bibliografija raziskovalcev,
  • tipologija dokumentov/del v sistemu COBISS.SI za vodenje bibliografij raziskovalcev,
  • kvantitativni bibliometrični kazalci v podatkovnih zbirkah (Web of Science, SCOPUS),
  • znanstvene revije in faktor vpliva (IF, SNIP),
  • raziskovalna družbena omrežja in raziskovalni profil​i, 
  • odprt dostop do znanstvenih publikacij in podatkov, 
  • alternativna metrika znanstvenih dosežkov.

Predstavitve za raziskovalce UM - Odprti dostop

Predstavitev za raziskovalce UM - Raziskovalni vpliv

{{system_footer}}