Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

21. oktober 2020: Odprta znanost v Sloveniji in Evropski oblak odprte znanosti

V sredo, 21. oktobra 2020, je v sklopu dogodka Odprta znanost 2020 potekal seminar o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud, EOSC), vseevropski platformi za raziskovalne podatke, ki bo povezala obstoječe projekte in infrastrukture. Mag. Dunja Legat iz Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavnica regionalnega EOSC projekta za jugovzhodno Evropo NI4OS-Europe in članica delovne skupine Veščine in usposabljanje, ki deluje v okviru izvršilnega odbora EOSC, je predstavila načrte Slovenije na tem področju, ki vključujejo vzpostavitev nacionalnega repozitorija za trajno hrambo raziskovalnih podatkov ter skupni spletni portal za uporabnike, katerega cilj je, med drugim, tudi povezati slovenske deležnike na področju odprte znanosti.

21. junij 2019: 1. srečanje deležnikov odprte znanosti v Sloveniji

 

                     

 

1. srečanje deležnikov odprte znanosti v Sloveniji

(digitalne infrastrukture)

21. junij 2019, MIZŠ

Slovenska skupnost odprte znanosti

Univerzitetna knjižnica Maribor in Arnes sta koordinatorja nastajajoče Slovenske skupnosti odprte znanosti. Vabimo vas, da se naročite na prejemanje obvestil o dogodkih in novicah s področja odprte znanosti v Sloveniji in širšem evropskem prostoru.

{{system_footer}}