Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Odprti dostop

ODPRIMO:UM

S podpisom Berlinske deklaracije o odprtem dostopu do znanja na področju znanosti in humanističnih ved, dne 3. marca 2014, se je Univerza v Mariboru kot 475-ta ustanova zavezala k uresničevanju temeljnega poslanstva akademskih ustanov, to je k širjenju znanja in kulturne dediščine na način, ki omogoča široko in enostavno dostopnost znanstvenih informacij v obliki publikacij in raziskovalnih podatkov, ki jih ustvarjajo.

Univerza v Mariboru podpira večje možnosti širjenja znanja preko svetovnega spleta po načelu odprtega dostopa. Zavezuje se k zagotavljanju čim širšega dostopa do objavljenih rezultatov raziskav znanstvenega, strokovnega in umetniškega dela v obliki recenziranih znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov, učnih gradiv in drugih publikacij, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru oziroma so njeni sodelavci soavtorji. Univerza v Mariboru verjame, da se s čim širšo uporabo in presojo rezultatov raziskav veča njihova vrednost in uporabnost. Univerza v Mariboru s tem krepi družbeno odgovornost, saj na tak način deluje v korist mednarodne akademske skupnosti ter družbe na sploh, zagotavlja brezplačen dostop do recenziranih znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov, učnih gradiv in drugih publikacij za vsakogar in od vsepovsod, izpostavlja javnosti odličnost svojih raziskav, navdušuje znanstvenike in študente ter spodbuja sodelovanje. Objavljanje v odprtem dostopu povečuje vplivnost znanstvenih spoznanj in prepoznavnost Univerze v Mariboru.

Berlinska deklaracija_podpisnica UM

Berlinska deklaracija_slovenski prevod

{{system_footer}}