Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Zlati odprti dostop - hibridne revije

Zlati odprti dostop v hibridnih revijah (ang. hybrid open access journals), ki so naročniške znanstvene revije v elektronski obliki, ki avtorjem ob plačilu APC omogočajo takojšnjo odprto ali prosto dostopnost posamičnih člankov (avtorju ponavadi sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave). Avtor lahko obdrži materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naročniški znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih člankov, dostopnih preko naročnine, materialno avtorsko pravico prenesli založbi.Primeri politik odprtega dostopa pomembnejših založnikov:


Vir: https://figshare.com/articles/Average_APC_price_2014/1311650

 

 

 

 

 

 

 

Poiščite znanstveni časopis (naročniški časopisi)

Preverite politiko odprtega dostopa založnika:

   - na  spletni strani  Sherpa/RoMEO in

   - na spletni strani založnika.

Pošljite članek v recenzijo.
Če je članek sprejet, plačate APC (Article Processing Charge).
Avtor ponavadi obdrži materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprtodostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons)
Poslovni model: za objavo je  zaračunan APC - tudi poimenovan kot model “Author Pays”, enako kot pri zlati poti.
Pri isti reviji je del člankov odprtodostopnih, ostali so dostopni uporabnikom samo s plačilom naročnine na revijo – ostaja tradicionalni model distribucije znanstvenih objav  preko naročnin.
Vaš članek je objavljen v odprtem dostopu.
Shranite dovoljeno različico članka v DKUM.
 
{{system_footer}}