Skip to Main Content

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Kaj je ravnanje z raziskovalnimi podatki?

Upravljanje oz. ravnanje z raziskovalnimi podatki (Research Data Management ali RDM) je izraz, ki opisuje organizacijo, shranjevanje, arhiviranje in izmenjavo podatkov, ki so bili zbrani in uporabljeni v raziskovalnem projektu. Vključuje vsakodnevno ravnanje z raziskovalnimi podatki v času trajanja raziskovalnega projekta (npr. dosledna uporaba dogovorjenega poimenovanja datotek). Zajema tudi odločitve o tem, kako se bodo podatki hranili in delili po zaključku projekta (npr. hramba podatkov v repozitoriju za dolgotrajno arhiviranje in dostop). 

Obstaja vrsta razlogov, zakaj je upravljanje raziskovalnih podatkov pomembno: 

  • podatki so, tako kot članki in knjige, del naše znanstvene produkcije,
  • podatki (zlasti digitalni) so krhki in zlahka izgubljeni,
  • s strani financerjev in založnikov prihaja do vse večjih zahtev po podatkih raziskav ter predložitvi načrtov o ravnanju s podatki, 
  • upravljanje raziskovalnih podatkov dolgoročno prihrani čas in vire nam ter uporabnikom naših podatkov, 
  • dobro upravljanje s podatki pripomore k preprečevanju napak in poveča kakovost naših analiz,
  • dobro dokumentirani in dostopni podatki drugim omogočajo potrditev in ponovljivost (reproducibilnost) naše raziskave,
  • upravljanje raziskovalnih podatkov olajša izmenjavo raziskovalnih podatkov, pri izmenjavi pa lahko podatki privedejo do dragocenih odkritij s strani drugih, ki niso del prvotne raziskovalne skupine.

Priročniki

Spletno učenje

Podpora UKM

Vprašanja glede odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki lahko naslovite na naslov odprimo@um.si.

Licenca

Creative Commons licenca
Raziskovalni vodič Upravljanje z raziskovalnimi podatki avtorja Brina Klemenčič je objavljen pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

{{system_footer}}