Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC) raziskav, (so)financiranih najmanj v višini 50% z javnimi sredstvi in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med:

 • za leto 2023 v obdobju med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023, 
 • za leto 2024 v obdobju med 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024.

Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A',  in morajo vsebovati navedbo ARIS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela.

Prijavitelj lahko kandidira, kadar gre za naslednje primere objav znanstvenih člankov:

 • objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
 • odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka APC vavčerjev;
 • odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne   pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
 • odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
 • za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki;
 • odprte objave v okviru kakršnekoli druge platforme za recenzirane znanstvene objave.

 

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na portalu, na dan roka do 14. ure, glede na obdobja upravičenosti stroškov APC:

 • v prvem prijavnem roku obdobja med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023 do vključno 11. 4. 2024,
 • v drugem prijavnem roku podobdobja med 1. 1. 2024 in 30. 4. 2024 do vključno 16. 5. 2024,
 • v tretjem prijavnem roku podobdobja med 1. 5. 2024 in 30. 8. 2024 do vključno 12. 9. 2024,
 • v četrtem prijavnem roku podobdobja med 1. 9. 2024 in 31. 10. 2024 do vključno 14. 11. 2024,
 • v petem prijavnem roku podobdobja med 1. 11. 2024 in 31. 12. 2024 do vključno 16. 1. 2025.

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 16. 1. 2025.

Vir: ARIS

Vlada RS sprejela Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Vlada Republike Slovenije je 25. maja 2023 sprejela Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, ki med drugim določa:

 • odprt dostop do znanstvenih rezultatov,
 • odgovorne metrike za vrednotenje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 • vključevanje skupnosti in občansko znanost.

Več→

Prav tako je objavljen dokument OBRAZLOŽITE VSEBINSKIH REŠITEV UREDBE O IZVAJANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA V SKLADU Z NAČELI ODPRTE ZNANOSTI (Uradni list RS, štev. 59/23

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu za leto 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023). 

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC), ki so bile objavljene v odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med 2. 9. 2022 in 1. 6. 2023. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A' in morajo vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela.

Za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023) prijavitelji lahko konkurirajo:

 • če gre za objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka vavčerjev;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki;
 • odprte objave v okviru kakršnekoli druge platforme za recenzirane znanstvene objave.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S).

Rok za oddajo prijav je 15. 6. 2023 do 14. ure.

Vir: ARRS

Odprta znanost odpira UM

15. marca 2023 je v Dvorani Borisa Podrecce na Univerzi v Mariboru potekal dogodek Odprta znanost odpira UM, kjer so bile predstavljene dejavnosti pilotnega projekta Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja (ODVIj), financiranega v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), in usmeritve, vezane na prilagoditev delovanja univerze po načelih odprte znanosti.

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu za leto 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022). 

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC), ki so bile objavljene v odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A' in morajo vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela.

Za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022) prijavitelji lahko konkurirajo:

 • če gre za objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka vavčerjev;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
 • če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).

Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2022 do 14. ure.

Vir: ARRS

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021).

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC), ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med 2. 9. 2020 in 1. 9. 2021. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).

Rok za oddajo prijav je 6. 12. 2021 do 14. ure.

Vir: ARRS

Odprta znanost 2021

Mlada akademija je v okviru Meseca znanosti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport med 2. in 30. novembrom 2021 organizirala  dogodek Odprta znanost.

Posnetki predavanj:

Dr. Fiona Murphy: How can we incentivise and reward open science practices?

 

Dr. Zoran Ren: Odprt dostop do raziskovalne infrastrukture

 

Rok Capuder: Odprta strojna oprema

 

Sarah Jones: Supporting FAIR in EOSC

Odprti podatki in zmogljivosti

 

25. 11. 2020 se je v okviru konference Mreža znanja 2020 v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe in mrežo SLING odvil sklop predavanj Odprti podatki in zmogljivosti na temo Evropskega oblaka odprte znanosti, upravljanja z raziskovalnimi podatki, načel FAIR ter uporabe visokozmogljivih računalniških zmogljivosti v Sloveniji.

Posnetki in prosojnice so na voljo v spletni učilnici učnega okolja NI4OS-Europe Training Platform.

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020).

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC), ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med 2. 9. 2019 in 1. 9. 2020. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).

Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2020 do 14. ure.

Vir: ARRS

Odprta znanost 2020

Mlada akademija je v okviru Meseca znanosti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport med 19. in 22. oktobrom 2020 organizirala spletni dogodek Odprta znanost.

Posnetki predavanj

Gareth O’Neill: What should researchers know about Plan S

 

 prof. dr. Michael Bosnjak: Tools to facilitate research reproducibility

 

mag. Dunja Legat: Infrastrukturni vidik odprte znanosti v Sloveniji

 

prof. dr. Janja Hojnik,  prof. dr. Gregor Majdič, mag. Miro Pušnik in dr. Tea Romih:

Vrednotenje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila drugi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S) zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S). Podrobnejše informacije so dosegljive  v spletni rubriki Odprt dostop.

Rok za oddajo prijav je 25. 10. 2019 do 14. ure.

Vir: ARRS

UKM partner v evropskem projektu H2020

UKM kot partner v evropskem projektu H2020

NI4OS-Europe: National Initiatives for Open Science in Europe:

 nikos.png

V tri leta trajajočem projektu poleg UKM kot nacionalni partner sodeluje še Arnes. Projekt obsega odprti dostop do znanstvenih rezultatov, ponovno uporabo javnih in raziskovalnih podatkov, pa tudi vzpostavitev skupne evropske platforme za odprto znanost pod imenom Evropski oblak odprte znanosti (EOSC).

​​Projekt se osredotoča na območje Jugovzhodne Evrope, da bi na tem območju spodbudili sodelovanje ključnih deležnikov na nacionalni in regionalni ravni, okrepili usklajeno delovanje, dosegli učinkovito komunikacijo in poenotili nacionalne prakse z EOSC, tako na tehnični/operativni ravni kot tudi na strateški (politike razvojnih mehanizmov in odprte znanosti).

ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA)

         

Dne 8. 7. 2019 je ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela – DORA, ki predstavlja tudi globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstvenega dela in je nastala na podlagi deklaracije v San Franciscu leta 2012. Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Več →

Univerza v Mariboru pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA)

           

 

Senat Univerze v Mariboru je na seji potrdil pristop Univerze v Mariboru k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je Univerza v Mariboru prva slovenska raziskovalna institucija, ki bo pristopila k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo.

Več →

Posodobljene smernice za implementacijo Načrta S

Koalicija S (cOAlition S) je 31. maja 2019 objavila posodobljene smernice za implementacijo Načrta S, ki so jih potrdile vse članice koalicije. Spremembe med drugim vključujejo podaljšanje formalnega začetka Načrta S, ki bo začel veljati 1. januarja 2021. Novi časovni razpored raziskovalcem, ustanovam, založnikom in repozitorijem omogoča več priložnosti za uvajanje sprememb, financerjem pa za oblikovanje in uveljavljanje politik.

Načela Načrta S zdaj izražajo tudi zavezo financerjev k reviziji metod ocenjevanja raziskovalne dejavnosti v skladu z deklaracijo DORA.

Več →

Odziv raziskovalcev na implementacijo Načrta S

                         

 

Tri organizacije, ki v Evropi zastopajo raziskovalce na začetku kariere in že uveljavljene raziskovalce, so podale skupen odziv na smernice za implementacijo Načrta S. Odziv Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), Združenja alumnov Marie Curie (MCAA) in Mlade akademije Evrope (YAE) ponuja konkretna priporočila glede predlaganih smernic za implementacijo odprtega dostopa preko Načrta S.

Več →

Načrt S

Koalicija S - zavezništvo 16 agencij financerk, med njimi tudi ARRS ter sodelujočih Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), združenih s ciljem uresničitve popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij do leta 2020, je predstavila Navodila za izvedbo Načrta S. Na spletni strani Koalicije S je mogoče oddati odziv k predlaganim navodilom, rok za odzive je 8. februar 2019 do 17. ure po srednjeevropskem času.

Več →

Evropski oblak odprte znanosti

23. novembra 2018 je bil v okviru avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije v javno uporabo predan portal Evropskega oblaka odprte znanosti (European Open Science Cloud, EOSC). EOSC je federacija evropskih računalniških zmogljivosti, digitalnih infrastruktur in zbirk s FAIR raziskovalnimi podatki.

Več →

Koalicija S

Skupina enajstih nacionalnih agencij – financerk raziskovalne dejavnosti, članic Science Europe, je v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim raziskovalnim svetom (ERC) napovedala sodelovanje pri odločnejšem uresničevanju odprtega dostopa do leta 2020.

Osrednji cilj pobude, imenovane cOAlition S, je oblikovati pogoje, da bodo od 1. januarja 2020 v odprtem dostopu ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop, objavljene vse znanstvene publikacije, ki so nastale v okviru aktivnosti, podprtih z javnim financiranjem. Pobuda bo delovala v okviru desetih sprejetih načel.

Pobudo cOAlition S je podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vsebinsko in časovno je v veliki meri skladna z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Več →

Nacionalna strategija odprtega dostopa

Sprejeta Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

Vlada Republike Slovenije je 3. 9. 2015 potrdila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ter 2016 še akcijski načrt njene implementacije.

Novice Odprte knjižnice

Loading ...

Novice ARRS

Loading ...

Koledar OpenAire

Loading ...

Novice NI4OS-Europe

Loading ...
{{system_footer}}