Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Mednarodni teden odprtega dostopa v UKM 2021

Mednarodni teden odprtega dostopa v UKM 2020

Mednarodni teden odprtega dostopa v UKM 2019

 

Univerzitetna knjižnica Maribor vabi na dogodke v

mednarodnem tednu odprtega dostopa:

 

Predavanje »Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?«

(B. Korez, B. Klemenčič, J. Grašič)

Odprti dostop do znanstvenih publikacij je v okviru evropskega raziskovalnega programa obvezen. Predstavili vam bomo, kaj glede odprtega dostopa od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost, kako to doseči, kako vnesti svoja dela v DKUM in druge koristne informacije.

22., 23. in 24. 10. 2019 ob 10.00

Čitalnica ČUK, UKM

Predavanja so vključena v sklop izobraževanj Izpopolni UM: Prijava


Ogled dokumentarnega filma Paywall in

okrogla miza »Odprimo:UM«

Dokumentarni film Paywall: The Business of Scholarship se ukvarja s temo odprtega dostopa na področju raziskovanja in znanosti ter prikazuje, kako vodilne založbe znanstvene literature na račun raziskovalcev in knjižnic kujejo velike dobičke.

Na okrogli mizi na temo odprtega dostopa bodo sodelovali: red. prof. dr. Janja Hojnik, red. prof. dr. József Györkös, red. prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andraž Stožer in mag. Dunja Legat.

24.10.2019 ob 17:30

Čitalnica ČUK, UKM

Mednarodni teden odprtega dostopa v UKM 2018

 

Ob mednarodnem tednu odprtega dostopa vas od 23. do 25. oktobra 2018 vabimo na predavanja

»Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?«

(D. Legat, B. Korez, J. Grašič)


Predstavili vam bomo, kaj od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost glede odprtega dostopa, kako to doseči, kako vnesti svoja dela v DKUM in druge koristne informacije. Odprti dostop do znanstvenih publikacij je v okviru evropskega raziskovalnega programa obvezen. 

Delavnice, ki jih bomo v okviru mednarodnega tedna odprtega dostopa izvedli v UKM, so vključene tudi v sklop predavanj Izpopolni UM. Vsi zaposleni in študentje na UM dobijo potrdila o udeležbi. Seveda pa so delavnice odprte tudi širši javnosti.

Na delavnice se lahko prijavite tukaj.

Čitalnica ČUK, UKM. Vsak dan od 23. do 25. 10. 2018 ob 10.00

24. november 2017: strokovno srečanje

7. strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature
Pogled na odprto znanost
Odprta znanost za vsakogar, raziskovalni podatki, dostop do znanja in več

#sicisl17

Program

23. oktober - 27. oktober 2017: Mednarodni teden odprtega dostopa na UM in promocija portala Odprimo:UM

OGLEJTE SI PREDSTAVITVE IN POSNETKE SPLETNIH SEMINARJEV: 
 

Natural Sciences and Open Science: Workflows and tools for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, software…
Ivo Grigorov (DTU, @OAforClimate), Jon Tennant (ScienceOpen, @Protohedgehog)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-23_OpenAIRE_OA_Week_Mon23PM/index.html

Refreshment on Open Access, Open Science and H2020 requirements. How can OpenAIRE help researchers and projects to comply with Open Access mandates?
Eloy Rodrigues (OpenAIRE, UMinho, @cibertecario02); Najla Rettberg (OpenAIRE, UGOE, @najlaoa)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-24_OpenAIRE_OA_Week_Tue24AM/index.html

Life Sciences and Open Science: Workflows and tools for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, software…
Toni Hermoso (CRG, @toniher), Guillaume Fillon (CRG)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-24_OpenAIRE_OA_Week_Tue24PM/index.html

General introduction to Open Data Policies in Horizon 2020, influence of OD policies on Open Science Workflows
Presenters: Nancy Pontika (OU, @nancypontika),  Najla Rettberg (OpenAIRE, UGOE, @najlaoa)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-25_OpenAIRE_OA_Week_Wed25AM/index.html

Flip the classroom: bring your questions about RDM and DMPs
Marjan Grootveld (DANS, @MarjanGrootveld)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-25_OpenAIRE_OA_Week_Wed25PM/index.html

Legal aspects of Open Science
Prodromos Tsiavos (@prodromos), Thomas Margoni (CREATe, Glasgow University)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-26_OpenAIRE_OA_Week_Thu26AM/index.html

Humanities and Open Science: Workflows and tools for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, software.
Laurent Romary (Inria, DARIAH,@laurentromary), Marie Puren (Inria, @MariePuren)

Posnetek: https://webinars.eifl.net/2017-10-26_OpenAIRE_OA_Week_Thu26PM/index.html

14., 15. september 2016: strokovno srečanje

6. strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature

Krasni novi svet ali izziv realnosti?

  Učinki in donosnost naložb v visokošolske in specialne knjižnice v spreminjajočem se digitalnem okolju

Ljubljana, 14. in 15. september 2016, Ljubljana

Program

1. oktober 2015: strokovno srečanje

Enodnevno strokovno srečanje
Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah: Načela in vidiki dobrih praks

1. oktober 2015, Ljubljana

(Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzitetno knjižnico Maribor ter Scientific Knowledge Services ob 15 letnici delovanja konzorcijev CTK)

Program prireditve

24. do 25. september 2015: mednarodna konferenca

Mednarodna konferenca PUBMET 2015

"Scholarly publishing in the context of open sceince"
245. - 25. september 2015, Zadar, Hrvaška

Program

20. maj 2015: seminar

Seminar za raziskovalce in knjižničarje Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu

20. maj 2015, Ljubljana

(Narodna in univerzitetna knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Univerzitetna knjižnica Maribor)

Program

14. april 2015: delavnica "Internacionlizacija - steber razvoja na UM"

Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na Obzorju 2020 

SKLOP 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie, problematika odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020

Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Frana Miklošiča, 14. april 2015

Petra Tramte, dr. Radojka Verčko, mag. Dunja Legat, doc. dr. Janez Štebe, Bernarda Korez

Program

6. november 2014: videokonferenca OA na UM

Univerzitetna knjižnica Maribor in Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani sta že drugo leto zapored organizirali posvet o odprtem dostopu do znanstvenih informacij v počastitev mednarodnega tedna odprtega dostopa. 

V dvorani Antona Trstenjaka Univerze v Mariboru smo organizirali videokonferenco Odprti dostop na UM s sledečim programom:

  • Odprti dostop do recenziranih objav v Obzorju 2020 in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti, dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
  • Odprti podatki v slovenskem družboslovju, dr. Sonja Bezjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov
  • Open Access – Future Revolutionary Challenges in Access to Knowledge, dr.  Wolfram Horstmann, Univerza Göttingen (videokonferenčni pogovor)

Dr. Wolfram Horstmann je direktor Državne in univerzitetne knjižnice Univerze v Göttingenu. Pred tem je bil pomočnik direktorja univerzitetne knjižnice »Bodleian« Univerze v Oxfordu. Je član številnih evropskih strokovnih komisij in strokovnih skupin pri npr. LIBER ali Evropski komisiji. Aktivno sodeluje tudi pri projektih odprtega dostopa, kot je OpenAIRE.

Odprtodostopni repozitoriji imajo potencial postati temelj človeške kulture. Odprt dostop je spremenil način učenja in raziskovanja. Že danes repozitoriji vsebujejo na milijone znanstvenih člankov in milijarde slikovnega gradiva kulturne dediščine. Vsi so prosto dostopni za intelektualno uporabo in strojno procesiranje. Njihov vpliv na pristope k učenju in raziskovanju je izreden. Danes smo priča neskončnemu številu kombinacij besedila, slike in podatkov in sledile bodo nadaljnje revolucionarne spremembe v načinu ustvarjanja, uporabe in shranjevanja virov znanja.

Ogledate si lahko predstavitev predavanj in posnetek dogodka:

27. do 29. maj 2014: delavnica "Internacionalizacija - steber razvoja na UM"

Knjižnica kot informacijsko spletišče številnih možnosti
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10 računalniška učilnica Brede Filo
Izvajalci: sodelavci UKM
27. 05. 2014-29. 05. 2014

Program
 

22. april 2014: okrogla miza

Okrogla miza Odprti dostop do znanja

Pedagoška fakulteta UM, 22. april 2014

3. marec 2014: UM podpisala Berlinsko deklaracijo

Univerza v Mariboru je kot prva slovenska institucija podpisala Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu do znanja v znanosti

Berlinska deklaracija je bila prvič podpisana leta 2003 in ima tri temeljne cilje: širitev znanja, široko in redno dajanje znanja na razpolago in podpora paradigmi o odprtem dostopu do znanja s pomočjo interneta. Berlinsko deklaracijo je podpisalo 474 organizacij. S podpisom se je kot 475. pridružila še Univerza v Mariboru, saj delimo misli izražene v Berlinski deklaraciji. Z Berlinsko deklaracijo si želijo članice zagotoviti, da bi celotno človeštvo imelo možnost do  znanja in kulturne dediščine, ki nastane v znanstvenem in raziskovalnem delu, predvsem tisto, ki se izvaja na javnih zavodih v skladu s tretjim poslanstvom družbeno dogovorne univerze. 

Sporočilo za medije Univerze v Mariboru

http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/319790/Signatories

21. oktober 2013: Videopogovor s Petrom Suberjem

Mednarodni teden OA 2013: videopogovor s prof. Petrom Suberjem, utemeljiteljem odprtega dostopa.  

Ob tednu odprtega dostopa je Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor, ARNES-om, Univerzo v Ljubljani ter Univerzo v Mariboru organizirali videopogovor s prof. Petrom Suberjem, utemeljiteljem odprtega dostopa. Oglejte so posnetek pogovora:

Odprti dostop The Guardian

{{system_footer}}