Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

ACS Open Access Program

V licenčno pogodbo ACS (American Chemical Society) za leto 2024 je vključen program za objave v odprtem dostopu, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 100% kritje stroškov objave 78 člankov v odprtem dostopu (t.i. APC - article processing charge)  hibridnih in zlatih odprto dostopnih revijah ACS.

Popust velja za objavo člankov, ki so sprejeti v objavo v letu 2024, s pravilno navedbo podatkov o avtorjevi instituciji in z identifikacijo avtorja z institucionalnim elektronskim naslovom. Po sprejemu članka v objavo avtor v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, upravičenost pa se preverja in potrjuje centralno, s strani kontaktnih oseb konzorcija. Na voljo je 78 vavčerjev za brezplačno objavo članka. 

Več informacij o možnosti objavljanja v odprtem dostopu v okviru preoblikovalne pogodbe s slovenskim konzorcijem je na voljo na spletni strani ACS. Prikazan je postopek po korakih in video za pomoč pri podpisu pogodbe o objavi in pri registraciji na Copyright Clearance Center RightsLink®.

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled objav).

Po sprejemu članka v objavo avtor v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija pa se preverja in potrjuje centralno  – kontaktni osebi za vse institucije konzorcija:
Kenan Kozlica (kenan.kozlica@ctk.uni-lj.si)
Tatjana Intihar (tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si)

Več informacij najdete na spletni strani: Konzorciji CTK - CTK (uni-lj.si)

→ Več

American Psychological Association (APA)

Pogodba med založnikom American Psychological Association (APA) in konzorcijem za nakup elektronskih virov COSEC v letu 2024 omogoča upravičenim avtorjem brezplačno objavo enega članka upravičenega avtorja v odprtem dostopu.

Ugodnost lahko upravičen avtor koristi v eni izmed revij založnika APA . Upravičen avtor je dopisni avtor članka, ki je član osebja ali študent z veljavnim študentskim statusom pri institucijah, ki imajo dostop do zbirke PsycArticles: Univerzitetna knjižnica Maribor, Fakulteta za varnostne vede in Filozofska fakulteta

Kako do uveljavitve vavčerja: upravičen avtor, ki želi članek objaviti v revijah PsycArticles v odprtem dostopu, naj pred oddajo članka to sporoči na elektronski naslov: cosec@nuk.uni-lj.si.

Brill

Podpis pogodbe med EIFL in založnikom Brill prinaša 50% znižanje stroškov objav člankov (APC) za avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Brill do 31. decembra 2026.

Objave z znižanim APCjem so možne za korespondenčne avtorje iz Slovenije v eni izmed 314 zlatih odprtodostopnih ali hibridnih revij Brill.
Povezava na seznam revij: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFr-t3AV1R7S3tz1NAMLN_hj_DSH-xg9vPdekNffXIo/edit#gid=0

Kako do znižanega APCja: Avtorji bodo samodejno prepoznani kot upravičeni do popusta na APC, ko bodo med postopkom oddaje članka izbrali odprti dostop. Popust na APC bo upoštevan pri računu (potem ko je članek sprejet v objavo).

Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/brill-apcs-open-access-publishing

Več →

De Gruyter

Konzorcij COSEC je v sodelovanju s članicami konzorcija podpisal preoblikovalno pogodbo z založbo De Gruyter za leto 2024, ki upravičenim avtorjem Univerze v Mariboru prinaša možnost brezplačnih objav za 2 članka v odprtem dostopu v hibridnih revijah v letu 2024 (APC do vrednosti 2.000 EUR).

Kako do uveljavitve popusta na APC:

 • Upravičeni avtor se mora pri oddaji svojega članka identificirati kot član Univerze v Mariboru. Navesti mora ime univerze (npr. University of Maribor) in ne zgolj ime fakultete. Ime institucije avtor navede v angleškem jeziku. 
 • Če je mogoče, naj avtor pri oddaji članka uporabi institucionalni elektronski naslov (ime.priimek@um.si). 

Več →

Edward Elgar Publishing

       

 

Podpis pogodbe med EIFL in Edward Elgar Publishing prinaša 50% znižanje stroškov objav člankov (APC) za avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Edward Elgar Publishing do 31. decembra 2025.

Objave z znižanim APC-jem so možne za korespondenčne avtorje iz Slovenije v eni izmed revij s seznama.
Kako do znižanega APC-ja: po sprejemu članka v objavo, urednik pošlje avtorju email, na katerega avtor odgovori in zapiše, da želi uveljaviti 50% znižanje APCja, ki ga zagotavlja pogodba z EIFLom.

Več →

Elsevier

Korespondenčnim avtorjem z Univerze v Mariboru pripadajo brezplačni vavčerji za plačilo stroškov odprtih objav (APC) sprejetih v objavo v letu 2024 v hibridnih revijah servisa Science Direct, ki so vključene na seznam upravičenih revij za porabo vavčerjev. 
Ugodnosti ne veljajo za objave v revijah Cell Press, The Lancet in revijah določenih partnerskih založb ali združenj.
 
Okvirni seznam naslovov revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, je na voljo v excel tabeli ScienceDirect_seznam revij_vavčerji_popusti_2024 z ločenimi zavihki za hibridne revije, hibridne revije samo za UL in revije v zlatem odprtem dostopu (pri vsakem je kratek opis ugodnosti).
 
Naslove revij v zlatem odprtem dostopu lahko avtorji preverijo tukaj.
 
Splošni pogoji:
 • za članke, ki so SPREJETI v objavo v letu 2024,
 • pravilna navedba podatkov o avtorjevi instituciji,
 • identifikacija avtorja z uradnim e-mail naslovom (domeno) institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Emerald Publishing

 
Konzorcij COSEC in založnik Emerald Publishing sta dosegla dogovor, po katerem lahko upravičeni avtorji z Univerze v Mariboru v letu v letu 2024 uveljavljajo vavčerje za brezplačno objavo v revijah, do katerih imajo pooblaščene organizacije trajni dostop.

Upravičeni avtorji lahko uveljavijo vavčer na točki sprejetja članka v objavo.

Podrobnejši opis postopka objave najdete v brošuri Emerald’s allocated APC workflow.

→ Več

IWA Publishing

Podpis pogodbe med EIFL in IWA Publishing (International Water Association) prinaša brezplačno objavo v odprtem dostopu (oprostitev plačila APC) za dopisne avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed 15 zlatih odprtodostopnih revij založnika IWA Publishing. Pogodba velja do 31. decembra 2026.

 

Kako do brezplačne objave v odprtem dostopu: Po sprejemu članka v objavo bodo dopisni avtorji iz Slovenije samodejno prepoznani, da so upravičeni do oprostitve plačila APC, zato jim bo ta možnost tudi ponujena.

Več informacij najdete na spletni strani EIFL.

MDPI Institutional Open Access Program

Univerza v Mariboru je podpisala dogovor z založnikom MDPI – Institutional Open Access Program, ki avtorjem UM v revijah in monografijah založnika MDPI omogoča objavo člankov z 10% popustom pri plačilu APC ali BPC. Pogodba velja od 15. 10. 2023 do 14. 10. 2024. 
 
Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2024,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.
 

Royal Society of Chemistry

 

icenčna pogodba z RSC za leto 2024 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 37 hibridnih revijah založnika.

Korespondenčni avtorji s članic slovenskega konzorcija so tudi upravičeni do 15% popusta na APC za objave v RSC revijah zlatega odprtega dostopa.

 

Vsi avtorji pa so oproščeni plačila APC v naslednjih RSC revijah zlatega odprtega dostopa: 

 • Chemical Science (brezplačni model),
 • Digital Discovery do sredine 2024,
 • EES Catalysis (Energy & Environmental Science Catalysis) do sredine 2024,
 • Energy Advances do sredine 2024,
 • Environmental Science: Advances do sredine 2024,
 • RSC Sustainability do sredine 2025,
 • Sensors & Diagnostics do sredine 2024 in
 • Sustainable Food Technology do sredine 2025.

Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2024,
 • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

Kontakt za Univerzo v Mariboru odprimo@um.si

Več 

 

SAGE Publishing

 
Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in SAGE Publishing v letu 2024 prinaša avtorjem UM možnost možnost brezplačne objave v odprtem dostopu v revihah, ki so navedene v zavihku Sage Hybrid.  

 

Kako do brezplačne objave v odprtem dostopu: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte) in jim sporoči razpoložljivost hibridnega objavljanja OA. Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo OA (brezplačno) in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Za podpis pogodbe imajo dopisni avtorji na voljo 14 dni, sicer bo članek objavljen v tradicionalnem naročniškem modelu. Če dopisni avtorji pravočasno, t.j. v roku 14 dni, ne podpišejo pogodbe, lahko naknadno zahtevajo pretvorbo tradicionalne v odprtodostopno objavo. V tem primeru se morajo obrniti na SAGE Publishing (pomoč strankam pri objavah v odprtem dostopu), za pretvorbo pa morajo plačati pristojbino v višini 400 GBP.

20 % znižanje stroškov objave članka (APC) v zlatih odprtodostopnih revijah Sage

Znižan APC v zlatem odprtem dostopu za avtorje, ki želijo objaviti v eni izmed revij v zlatem odprtem dostopu v letu  2024 (zavihek Sage Gold). Znižan APC je omogočen avtorjem iz institucij, ki imajo trenutno naročnino na Sage Premier. Znižan APC se lahko uveljavi tudi, če je samo en avtor član teh institucij.

 

Kako do znižanega APC: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte). Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Ko je račun izdan, znižan APC ni več mogoč. Znižan APC ni združljiv z drugimi popusti za objavo. Če je avtorju na voljo višji popust, se uporabi višji.

Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals

Več →

Springer Nature

 
Preoblikovalna pogodba z založbo Springer Nature v letu 2024 med drugim vključuje 24 vavčerjev za stroške prispevkov (APC) avtorjev UM v ca. 2.080 hibridnih revijah. Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa velja redna cena APC, popusta ni!

 

Ažuren seznam naslovov hibridnih revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, je na voljo na spletni strani Springer Nature – pod seznanom Eligble Journals. 

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2024,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Pregled porabe vavčerjev

Več

 

Taylor & Francis

 

Pogodba z založnikom Taylor & Francis v letu 2024 poleg dostopa do revij vključuje 85 vavčerjev za stroške objav prispevkov (APC) v hibridnih revijah Open Select Standard (2153 revij) in 5 % popust na APCje v ostalih hibridnih revijah Open Select  (34 revij).

Identifikacija članka, kot upravičenega za koriščenje vavčerja, poteka preko domene avtorjeve elektronske pošte in preko imena njegove institucije:

 • Upravičeni avtor se mora pri oddajanju svojega članka identificirati pravilno, t.j. kot član ene izmed spodaj navedenih institucij. Ime institucije avtor navede v angleškem jeziku. V primeru, da je avtor član ene izmed univerz, mora navesti ime univerze (npr. University of Maribor) in ne (zgolj) ime fakultete.
 • Če je mogoče, naj avtor pri oddaji članka uporabi institucionalni elektronski naslov (npr. s končnico @um.si). 

Po sprejetju članka mora avtor izpolniti in potrditi sporazum za objavo članka (ang. author publishing agreement; APA). Če želi koristiti vavčer za odprti dostop, mora avtor izbrati objavo v odprtem dostopu in eno izmed licenc Creative Commons. Na voljo sta dve licenci Creative Commons: CC BY in CC BY-NC-ND. Priporoča se izbira CC BY, saj je ta v skladu z Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/2023).
Ko je sporazum za objavo članka potrjen in je bila izbrana objava v odprtem dostopu, se članek naloži na portal, kjer čaka na odobritev koriščenja vavčerja. Dokler so avtorjevi instituciji na voljo vavčerji, bo koriščenje vavčerja odobreno in članek bo nato objavljen v odprtem dostopu.
V primeru, da vavčerji niso več na voljo, ima avtor ponovno možnost izpolnjevanja sporazuma za objavo članka, torej se lahko odloči, da članek ne bo objavljen v odprtem dostopu in mu tako ne bo potrebno plačati APCja. V primeru, da se ponovno odloči za objavo v odprtem dostopu pa bo prejel račun za APC.

Do brezplačnih vavčerjev so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij z dostopom do revij.

Opozorilo: V primeru, da je dopisnih avtorjev več, mora biti ob času sprejetja članka v objavo primarni dopisni avtor član institucije z dostopom. Če ob času sprejetja članka v objavo primarni dopisni avtor ni povezan z institucijo, vavčerja ne bo mogoče koristiti.

 

Koriščenje 5% popusta na APC:

Po sprejetju članka mora avtor izpolniti in potrditi sporazum za objavo članka (ang. author publishing agreement; APA). Če želi želi koristiti popust za odprti dostop, mora avtor izbrati objavo v odprtem dostopu in eno izmed licenc Creative Commons. Na voljo sta dve licenci Creative Commons: CC BY in CC BY-NC-ND. Priporoča se izbira CC BY, saj je ta v skladu z Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/2023).
Popust bo odobren za vse članke, ki bodo do njega upravičeni, avtor pa bo prejel račun na katerem bo upošteval popust.

Pregled porabljenih vavčerjev

Več →

 

Wiley

za leto 2024 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 138 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 1.332 hibridnih revijah založnika – seznam naslovov hibridnih revij za brezplačne objave.

Korespondenčni avtorji vseh članic konzorcija so v letu 2024 upravičeni tudi do 10% popusta za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev. 

 
Ugodnosti se nanašata na naslednje vrste objav v revijah založnika: Case Study, Commentary, Data Article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid Publication, Research Article, Review Article, Short Communication, Technical Note.
 

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2024,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave (praktični nasveti o OD objavljanju za avtorje in koraki pri uporabi vavčerja ali popusta za plačilo APC preko avtorjeve institucije), pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati Wileyevo politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

Pregled poprabe vavčerjev

 

Kontaktna oseba

Bernarda Korez
UKM
++386 (0)2 25 07 447

bernarda.korez@um.si

{{system_footer}}