Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Metoda PICO(C)

Teacher Png, School Books Clipart, Transparent Png (#5326980), PNG Images  on PngArea

Določitev raziskovalnih vprašanj je najpomembnejša aktivnost SPL, saj le-ta usmerjajo celotno metodologijo.

Poznamo več metod, s pomočjo katerih strukturiramo svoje raziskave in si z določitvijo raziskovalnih vprašanj zagotovimo jasne parametre za iskanje. Eden izmed najpogosteje uporabljenih je metoda PICO(C) - Population, Intervention, Control, Outcome, (Context), ki se uporablja predvsem v medicini, lahko pa jo prenesemo tudi na druga raziskovalna področja.

  • Population - objekt raziskovanja

To je lahko splošna populacija ali posebna skupina, ki jo opredeljujejo: starost (npr. dojenčki, otroci, mladostniki, starejši); socialno-ekonomski status (npr. brez dohodka, brezdomni); stanje tveganja; lokacija (podeželje ali mesto); vloga zaposlenega (npr. tester, analitik); kategorija zaposlenega (novinec, izkušeni inženir); področje aplikacije (npr. IT sistem ali kontrolni sistem, veliko ali majhno podjetje...).

  • Intervention - izvedba

Nanaša se na terapijo, test, strategijo, ki jo je treba raziskati (npr. droge, vedenjske spremembe, okoljski dejavniki, svetovanje); metodologijo; orodje; tehnologijo; proceduro..

  • Control, comparison - nadzor, primerjava

Podaja metodologijo za izvedbo; ukrep, s katerim primerjamo rezultate (npr. brez zdravljenja, z alternativnim zdravljenjem / izpostavljenosti, standardnih / rutinskih posegov)...

  • Outcome - rezultati

Kakšen rezultat je pomemben za vaše prebivalstvo ali težavo (ozdravitev, lajšanje simptomov...); izboljšana produktivnost; večja zanesljivost; nižji stroški; manj porabljenega časa...

  • Context

Ozadje, v katerem je bila raziskava izvedena (akademsko, industrijsko okolje, sodelujoči v raziskavi...).

Druge metode

Cartoon Owl Clipart Images, Cartoon Owl Clipart Transparent PNG, Free  download

Izmed različnih metod se poslužimo tiste, za katero menimo, da je najbolj primerna za naše raziskovalno področje:

PECO  Population | Environment | Comparison | Outcome
Zelo podoben PICO, vendar je tema raziskovanja učinek izpostavljenosti nečemu, npr. onesnaženost ozračja

SPICE Setting | Population | Intervention | Comparison | Evaluation
Različica PICOC, odgovarja na vprašanje KJE? in v KAKŠNI POVEZAVI?

CIMO Context | Intervention | Mechanisms | Outcome
Različica, primerna za management in organizacijske študije

ECLIPSE Expectation | Client group | Location | Impact | Professionals | SErvice
Priporočljiva metoda pri raziskovanju zdravstvene/gospodarske politike 

SPIDER  Sample | Phenomenon of Interest | Design | Evaluation | Research type
Razvit za ustvarjanje učinkovitih iskalnih strategij kvalitativnega raziskovanja in raziskovanja z mešanimi metodami - bolj specifičen kot PICO / PECO

{{system_footer}}