Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Faze sistematičnega pregleda

Protokol izvajanja SPL

Masterclass Clip Art - Royalty Free - GoGraph

Uspešnost SPL je odvisna od strategije, ki si jo zastavimo v fazi načrtovanja. Zato si na začetku nastavimo natančen protokol, ki se ga moramo dosledno držati, saj s tem zagotovimo ciljno in večkratno ponovljivost raziskave.

Protokol mora definirati merila za izbor dokumentov, strategijo iskanja, izbiro študij, način pridobivanja podatkov, oceno kakovosti, sintezo podatkov in načrte za možno razširitev raziskave. Z jasnimi merili za vključitev se lažje in pravilneje odločamo o izbiri študij, ki jih bomo vključili v našo raziskavo, hkrati pa na ta način zmanjšamo tveganje pristranskosti.

{{system_footer}}