Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Kaj je SPL?

Pointing Cute Cartoon Owl Clipart | k12797085 | FotosearchJe raziskovalna metoda, ki predstavlja identifikacijo, ocenjevanje in interpretacijo vseh dosegljivih raziskav, ki odgovarjajo na zastavljena raziskovalna vprašanja z določenega področja.

Povzeto po: Kitchenham, B. and Charters S. Guidelines for Performing Systematic Literature Review in Software Engineering. Keele: School of Computer Science and Mathematics, University of Keele. 2007

Pointing Cute Cartoon Owl Clipart | k12797085 | FotosearchSPL je raziskovalni članek, ki definira relevantne študije, predstavlja dodano vrednost glede kvalitete in z uporabo znanstvene metodologije združuje njihove rezultate.

 

Pointing Cute Cartoon Owl Clipart | k12797085 | FotosearchSPL je predpisana metodologija, ki zagotavlja sistematičen pregled, transparentnost, združevanje in ocenjevanje študij o določeni temi ali vprašanju. Cilj je zmanjšati pristranskost, povezano s posameznimi študijami.

Povzeto po Jesson, J., Matheson, L. and Lacey, M. Doing you literature review: Traditional and Systematic Techniques. London: SAGE. 2011

 

Strokovna referentka

Profile Photo
Renata Močnik
Kontakt:
UKM
Gospejna 10
2000 Maribor
+02 25 07 440
{{system_footer}}