Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Primerjava med običajnim in sistematičnim pregledom literature

Sistematični pregled literature 

 

Običajni pregled literature

Združuje rezultate študij, ki odgovarjajo na določeno raziskovalno vprašanje.

Ponuja subjektivni povzetek literature o določeni temi in podaja široko sliko in opis raziskovalnega področja.

Zelo strogo in izčrpno, vnaprej definirano iskanje vse objavljene in sive literature.  Obsežno iskanje objavljene literature, ki ni vnaprej določeno, pač pa temelji na znanju in kreativnosti raziskovalca.
Posamezne študije se izberejo po predhodno določenih kriterijih za vključitev in izključitev. Posamezne študije izbere raziskovalec po lastni presoji.
Trije ali več avtorjev, kar onemogoča pristranskost. Običajno ga izvaja ena oseba, posledica je lahko pristranskost.
Ocenjevanje in izbor študij temelji na predhodnih kriterijih za vključitev in izključitev posameznih študij.  Ocenjevanje in izbor študij temelji na presoji raziskovalca.
Analiza in sinteza sta podani v obliki tabel in kratkih povzetkov. Analiza in sinteza sta opisni in dolgovezni.
Izvedba lahko traja mesece ali leta. Izvedba traja tedne ali mesece.

{{system_footer}}