Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Združevanje in analiza

Analyze Cliparts - Clip Art, HD Png Download - kindpng
Ko smo izbrali zanesljive in ustrezne študije, jih kategorizirali in dopolnili z opombami, moramo vse ugotovitve z uporabo besedilnih ali statističnih metod združiti in analizirati. Naslednje povezave dajejo navodila kako:

Uporaba kontrolnega seznama in diagrama poteka PRISMA za poročanje

Data Analytics Stock Vector Illustration and Royalty Free Data Analytics  ClipartPRISMA ponuja strukturiran pristop k poročanju sistematičnih pregledov in metaanaliz. 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Primer PRISMA diagrama za študijo o povečani porabi sadja in zelenjave za primarno preprečevanje bolezni srca in ožilja. 

Primeri diagramov poteka, ki prikazujejo pretok informacij skozi različne faze sistematičnega pregleda. 

Urejanje podatkov

Online Learning Clipart - Clipart SuggestNe glede na to ali nameravamo izvesti metaanalizo ali ne, moramo vzpostaviti enoznačen pristop k pridobivanju in urejanju podatkov. Za manjše ali bolj preproste projekte je morda najboljša možnost Excel, medtem ko so za večje ali bolj zapletene podatke bolj primerne sistematične programske platforme. Količina in vrsta podatkov, ki jih zbiramo, kot tudi število sodelavcev, ki jih bodo pridobivali, bodo določali, katera orodja za pridobivanje so najboljša za naš projekt. Nekatera orodja, ki jih lahko uporabljate pri svojem delu:

Excel je najosnovnejše orodje za upravljanje posameznih faz pregledovanja in pridobivanja podatkov. Prilagojene delovne zvezke in preglednice zlahka oblikujemo. 

Covidence je programska platforma, zgrajena posebej za upravljanje vsakega koraka sistematičnega pregleda, vključno s pridobivanjem podatkov.

RevMan je brezplačna programska oprema, ki se uporablja za upravljanje pregledov Cochrane. Za več informacij o RevMan, vključno z razlago, kako se lahko uporablja za pridobivanje in analizo podatkov, si oglejte Uvod v RevMan. 

{{system_footer}}