Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Opredelitev teme

owl clipart cute - owl clip art school PNG image with transparent  background | TOPpng

Zagotoviti moramo izvirnost naloge. Poleg tega je pomembno, da si izberemo temo, ki nas resnično zanima, saj sta raziskovalni naboj in inventivnost daleč najpomembnejša kriterija za uspešno delo in se morata čutiti skozi celotno nalogo.

Dokazovanje izvirnosti in originalnosti

Izvirnost teme doktorske disertacije določamo s preverjanjem disertabilnosti. Dokazujemo jo na osnovi opravljenih poizvedb v primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav, doktorskih disertacij, patentov ipd.

 

Disertabilnost

Pri izvedbi disertabilnosti priporočamo sodelovanje med doktorandom, mentorjem in bibliotekarjem – tutorjem ali drugim strokovnim sodelavcem.

{{system_footer}}