Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Prednosti

animated mouse carrying lots of books Stock Illustration | Adobe Stock

Poiščemo, zberemo in organiziramo literaturo, ki se tiče našega znanstvenega vprašanja. S tem dobimo:

 

 

  • celovit pregled nad raziskovalnim področjem, 
  • seznanimo se z izsledki drugih raziskovalcev, 
  • spoznamo avtorje, ki pišejo o tej temi, 
  • nepristranske rezultate, 
  • zaradi preglednosti lažje vidimo vrzeli v obravnavani temi,
  • seznam zlahka dopolnjujemo in posodabljamo,
  • lahko ga objavimo kot avtorsko delo.

Slabosti

Art Literature Review - People Reading Books Clip Art - Png Download  (#131857) - PinClipartOgromno vloženega časa.

Kdaj se odločimo za sistematični pregled literature?

How to write a systematic literature review - Paperpile

 

 

 

 

Pri odločanju o izvedbi sistematičnega pregleda literature nam bo pomagal vprašalnik CASP (Critical Appraisal Skills Programme).

{{system_footer}}