Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Naročanje/rezervacija gradiva

Knjige in neknjižno gradivo lahko naročite tudi s spletno storitvijo Moja knjižnica in aplikacijo mCOBISS

Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, temveč le za uporabo v čitalnici knjižnice.


Na seznamu zadetkov poiščete želen rezultat, s klikom nanj se prikažejo osnovni podatki o gradivu ter statusi gradiva v izposoji.


Če je gradivo prosto za izposojo na dom, ga naročite ali rezervirate s klikom na možnost rezerviraj.


Naročilo/rezervacijo potrdite z izborom knjižnične izkaznice, za katero želite naročiti/rezervirati gradivo.

Naročite/rezervirate lahko do 8 enot gradiva hkrati.


{{system_footer}}