Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Članstvo

Knjižnica Fakultete za varnostne vede UM je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Namenjena je predvsem študentom in zaposlenim Univerze v Mariboru, vendar hkrati dostopna tudi širši javnosti. V Knjižnico Fakultete za varnostne vede se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let. Tuji državljani se lahko vpišejo z jamstvom polnoletnega poroka, ki mora biti sam član knjižnice in slovenski državljan, ali z jamstvom slovenske ustanove z javno listino. Poroka ne potrebujejo tuji državljani, ki so študenti Univerze v Mariboru, ter državljani EU, ki so vpisani na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, in to izkažejo z ustreznim dokumentom.


V Knjižnico Fakultete za varnostne vede se lahko vpišete v času odprtosti knjižnice ali s spletnim obrazcem, ki je dostopen na spletni strani knjižnice. Z vpisom v našo knjižnico ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru si pridobite članstvo v vseh knjižnicah v tem sistemu.


Ob vpisu v knjižnico se zaračuna članarina po veljavnem ceniku. Brezposelni in prejemniki denarne socialne pomoči (s potrdilom) ter dijaki do 18. leta starosti so plačila članarine oproščeni.

Spletni vpis

Knjižnica Fakultete za varnostne vede po novem nudi vsem kategorijam članov tudi vpis s spletnim obrazcem. V spletni obrazec, do katerega dostopate preko spletne strani COBISS+, vnesete svoje osebne podatke kot so navedeni na vašem osebnem dokumentu.

Iz spustnega seznama izberite in potrdite Fakulteto za varnostne vede (akronim VPVSLJ).

Izberite ustrezno možnost vpisa – (1) s študentsko identiteto (samo študenti Univerze v Mariboru) ali (2) preko vpisnega obrazca (ostale kategorije članov).

 

Izpolnite obrazec, potrdite, da se strinjate s Pogoji uporabe. Članarina pri spletnem vpisu se obračuna ob prvem obisku po veljavnem ceniku.

Izjeme:

  • zaposleni na Univerzi v Mariboru so plačila članarine oproščeni,
  • študenti Univerze v Mariboru so članarino poravnali že ob vpisu na fakulteto.

Brezposelne osebe, prejemniki socialne pomoči in dijaki do dopolnjenega 18. leta starosti lahko oprostitev plačila članarine uveljavljajo samo ob osebnem vpisu v knjižnico. Osebni vpis v knjižnici opravijo tudi osebe, ki se vpisujejo za 3 mesece.

Vpis v knjižnico

Za vpis potrebujete:

študenti UM študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu;

ostali uporabniki osebni dokument in ustrezno dokazilo o svojem statusu (študenti drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu; dijaki dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu; brezposelne osebe potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje).

{{system_footer}}