Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Revija Varstvoslovje

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev znanstvenega proučevanja varnosti, njenega zagotavljanja in ohranjanja ter tako prispeva k razumevanju delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti. Revija enakovredno obravnava vse znanstvene discipline in področja, ki lahko pripomorejo k doseganju tega cilja, zato si prizadeva osvetliti varnostno relevantne pojave in koncepte s pravnih, organizacijskih, psiholoških, socioloških, kriminalitetno-političnih in drugih vidikov.

Revija Varstvoslovje izhaja štirikrat letno (in sicer marca, junija, septembra in decembra).

Spletna stran revije Varstvoslovje.

{{system_footer}}