Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Iskanje gradiva

Gradivo lahko iščete s predhodnim pregledom katerega od katalogov ali neposredno v prostem pristopu.

Knjižnični katalog COBISS+ vam je na voljo na vseh elektronskih napravah, ki omogočajo dostop do spleta. Omogoča iskanje gradiva knjižnice Fakultete za varnostne vede in mnogih drugih knjižnic ali iskanje po skupni bazi vseh v sistem vključenih knjižnic hkrati. Katalog je dostopen tudi na računalnikih v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem COBISS.

Iskanje gradiva v prostem pristopu

Prosto gradivo v prostem pristopu poiščete v katalogu COBISS+ z vnosom iskalnih pojmov (naslov, avtor, ključne besede …).

Če želite iskati po bazi knjižnice Fakultete za varnostne vede, med knjižnicami na spustnem seznamu izberite in potrdite našo = VPVSLJ.


S klikom na iskani zadetek dobimo osnovne podatke o gradivu. Za iskanje potrebujete podatke pod zavihkom Status v izposoji.  


Pred iskanjem izpišite številko UDK-ja (343.9) in prvo besedo za številko UDK-ja, ki je označena z velikimi črkami (MEŠKO).

Po izpisu podatkov stopite do ustreznega knjižnega regala, ki ima na stranici navedeno strokovno področje, ki ga iščete (343.9). Na policah tega knjižnega regala poiščete začetek črke M (potem znotraj te primek MEŠKO). Gradivo je na policah zloženo po abecednem vrstnem redu.

{{system_footer}}