Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Izposoja

IZPOSOJA

Knjižnično gradivo si lahko na dom izposodijo le člani knjižnice ob predložitvi študentske izkaznice ali drugega osebnega dokumenta, ostalim uporabnikom pa je gradivo na voljo le v čitalnici.

Izposojevalni rok je 3 tedne. Izposojenemu gradivu je mogoče podaljšati rok izposoje največ dvakrat, in sicer:

Geslo za prijavo v storitev COBISS+ Moja knjižnica (za rezervacijo knjižničnega gradiva in podaljševanje roka izposoje)  dobite osebno v knjižnici. Geslo lahko v “COBISS+ Moja knjižnica” kadarkoli spremenite. Pri vnosu gesla pazite na velike in majhne črke.

Gradivo, ki ima status čitalniškega izvoda, lahko uporabljate le v čitalnici oz. ga je mogoče kopirati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

{{system_footer}}