Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Storitve knjižnice

Knjižnica članom in uporabnikom nudi naslednje storitve:

  • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
  • uporabo knjižničnega kataloga COBISS+,
  • dostop do elektronskih virov in njihovo uporabo,
  • izposojo knjižničnega gradiva na dom in za uporabo v knjižnici,
  • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
  • usposabljanje za uporabo knjižnice,
  • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
  • medknjižnično izposojo,
  • vodenje bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI.
{{system_footer}}