Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Medknjižnična izposoja

Knjižnica opravlja storitve medknjižnične izposoje samo za člane knjižnice. Gradivo, ki ga pridobimo z medknjižnično izposojo, se uporablja le v čitalnici. Stroške medknjižnične izposoje članom zaračunamo v skladu z veljavnim ceniku.

Kriteriji

  • naročamo samo gradivo, ki ga ni v fondu knjižnice FVV;
  • periodičnih publikacij ne posredujemo - možen je nakup posameznih člankov;
  • naročilo je mogoče oddati osebno v knjižnici, po elektronski pošti;
  • naročilo mora vsebovati podatke o naročniku (priimek in ime, kontaktni podatki in vpisna številka) ter čim več bibliografskih podatkov o naročenem gradivu;
  • rok dobave je predvidoma 2 dni za dobavo iz slovenskih knjižnic in 10-14 dni za dobavo iz tujine; 
  • rok izposoje določi knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje;
  • preklic ni možen za naročila poslana v tujino in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja;
  • če uporabnik gradiva ne prevzame, ni oproščen plačila stroškov;
  • uporabnik je dolžan upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
  • stroške medknjižnične izposoje uporabnik poravna v knjižnici Fakulteta za varnostne vede. Plačilo je možno tudi z UPN obrazcem ali preko spletne banke.

Izvleček iz cenika

Gradivo iz slovenskih knjižnic:

knjiga:  8,00 €

članek: 3,00€ (do 20 str. oz. cena dobavitelja).


Gradivo iz tujine:

knjiga: 20,00 € (ob višji ceni kontaktiramo uporabnika); 

članek: 9,00 € (do 10 strani). 

Kontakt

Barbara Škabar Cerar

+386 1 3008 307

knjiznica@fvv. uni-mb.si

{{system_footer}}