Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Urad za publikacije EU

Kaj dela Urad?

Urad za publikacije Evropske unije (Urad za publikacije) je medinstitucionalni organ, ki skrbi za objavo publikacij in dokumentov institucij Evropskih skupnosti in Evropske unije - Sklep 2009/496/ES, Euratom.

  • Urad za publikacije vsak dan izda Uradni list Evropske unije v 23 oziroma 24 jezikih (kadar je potreben prevod v irščino), kar je izjemen podvig v svetu založništva.
  • Urad za publikacije je založnik ali sozaložnik informativnih publikacij institucij.

Poleg tega Urad za publikacije ponuja številne spletne storitve s prostim dostopom do informacij o zakonodaji EU ( EUR-Lex ), publikacijah EU ( knjigarna EU Bookshop ), javnih naročilih v EU ( TED ) ter raziskavah in razvoju v EU ( CORDIS ).

{{system_footer}}