Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče je bilo ustanovljeno za revidiranje financ Evropske unije. Izhodišče za njegovo revizijsko delo so proračun in politike EU, predvsem na področjih, povezanih z rastjo in delovnimi mesti, dodano vrednostjo, javnimi financami ter okoljskimi in podnebnimi ukrepi. Sodišče revidira proračunske prihodke in porabo.

Organizacija in upravljanje

Poslanstvo in vloga

Naše delo

Program dela za 2017 (v angleščini)

 

 

 
{{system_footer}}