Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Institucije

Evropska unija ima zelo razvejano strukturo institucij, agencij in organizacij.  Tu predstavljamo le glavne institucije, ki imajo odločilno vlogo v zakonodajnih in odločevalnih postopkih.

{{system_footer}}