Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Eurostat

EUROSTAT zbira vse statistike povezane z EU in njenimi članicami.

Eurostat novice

Loading ...

Podatkovna baza EUROSTAT

V podatkovni bazi lahko iščemo po različnih kriterijih. Dodana je tudi pomoč za razlago kaj predstavljajo statistični podatki. Na razpolago je tudi vizualizacija različnih statističnih kazalcev in primerjav med državami.

Razlaga statistike

Razlaga statistike, vaš vodnik po evropski statistiki.

Statistics Explained je uradno spletišče Eurostata, na katerem so bralcu prijazno predstavljene vse statistične teme. Različni članki skupaj sestavljajo enciklopedijo evropskih statističnih podatkov, ki jo dopolnjujejo glosar z razlago vseh uporabljenih izrazov in številne povezave do dodatnih informacij ter najnovejših podatkov in metapodatkov – portal za občasne in redne uporabnike.

Katere statistike se zbirajo?

Vrste statistik, ki jih zbira Urad.

 

Publikacije

Urad izdaja veliko publikacij povezanih z različnimi statistikami, ki jih zbira.

 

 

{{system_footer}}