Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

EU Bookshop

Knjigarna EU Bookshop je spletna knjigarna, knjižnica in arhiv publikacij, objavljenih od leta 1952 naprej. Vsebuje 100 000 naslovov publikacij in 190 000 ustreznih elektronskih različic (v obliki PDF, eknjige, CD ROM, DVD itd.) v več kot 50 jezikih, vključno s 24 uradnimi jeziki EU.

Za trdo vezane knjige je mogoče potrebno majhno plačilo. Različice v obliki PDF in eknjige so brezplačne.

Avtorji velike večine publikacij v knjigarni EU Bookshop so institucije EU, kot so Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU, agencije EU in drugi organi. Nekatere publikacije so nastale v sodelovanju s partnerskimi založbami in/ali drugimi mednarodnimi organizacijami. Nekatere so napisali posamezniki, pri čemer so imeli podporo institucije, v kateri so zaposleni.

Knjigarno EU Bookshop vodi Urad za publikacije Evropske unije v Luxembourgu.

{{system_footer}}