Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Centralna knjižnica EU

ECLAS, vzajemna baza Evropske komisije je prosto dostopna vsem. Fizični dostop do gradiva pa je omejen na osebje Komisije, pripravnike, osebje drugih institucij in teles ter registriranim zunanjim uporabnikom.

{{system_footer}}