Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Evropski dokumentacijski center UM

Evropski dokumentacijski center na Univerzi v Mariboru je bil ustanovljen leta 1993 s skupnimi napori Univerzitetne knjižnice Maribor in Evropske hiše Maribor.  Najprej je deloval kot specializiran center s poudarkom na določenih področjih (gospodarstvo, promet, izobraževanje...), kasneje si je pridobil status popolnega centra.  Ta status je omogočil ne samo dostop do večjega števila tiskanih dokumentov ampak tudi popoln dostop do podatkovnih baz in do informacijske infrastrukture EU (EU Bookshop, EU Centralna knjižnica).  Center je predvsem namenjen podpori učnemu procesu na Univerzi in zadovoljevanju informacijskih potreb tako študentov kot profesorjev in raziskovalcev.  Je pa odprt tudi za celotno zainteresirano javnost.

Evropa na hitro

Izčrpni viri o EU.

EVROPSKA UNIJA

Evropska zastava

Referent za družboslovje

Profile Photo
Miloš Petrovič
Kontakt:
Gospejna 10,
02 25 07 432
{{system_footer}}