Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

Zanimive povezave

Predsednik Evropskega sveta

 

 

 

 

 

 

Trenutni predsednik Evropskega sveta je Charles Michel, ki je nasledil Donalda Tuska.

Vloga predsednika je določena v členu 15 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Predsednik Evropskega sveta je pristojen zlasti za:

  • predsedovanje zasedanjem Evropskega sveta in vodenje njegovega dela
  • pripravo zasedanj Evropskega sveta in kontinuiteto njegovega dela v sodelovanju s predsednikom Komisije ter na podlagi dela Sveta za splošne zadeve
  • krepitev povezanosti in dosego soglasja v Evropskem svetu
  • predložitev poročila Evropskemu parlamentu po vsakem zasedanju Evropskega sveta

Predsednik Evropskega sveta je pristojen tudi za zunanje zastopanje EU:

  • pri vprašanjih, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko EU (SZVP), skupaj z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki pomaga pri izvajanju SZVP ter zagotavlja njeno enotnost, doslednost in učinkovitost
  • na mednarodnih srečanjih na vrhu, običajno skupaj s predsednikom Evropske komisije
{{system_footer}}