Skip to Main Content

Evropski dokumentacijski center

EDC, EU

O Svetu EU

Svet EU, neformalno poznan tudi kot Svet, je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. Nacionalni ministri posameznih držav EU, ki se v njem srečujejo, sprejemajo zakonodajo in usklajujejo politike.

Dokumenti Sveta EU

Načelo preglednosti pomeni, da ima javnost pravico dostopa do dokumentov institucij EU, tudi Evropskega sveta in Sveta. Pomeni tudi, da ministri o vseh prihodnjih zakonodajnih aktih EU razpravljajo in glasujejo javno. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 sta dostop javnosti do dokumentov institucij in organov EU ter odprtost postopka odločanja o osnutku zakonodajnih aktov določena s posebnimi določbami v členu 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Javni register dokumentov, ki deluje od 1. januarja 1999, vsebuje napotila na dokumente, ki niso občutljive narave in so predloženi Evropskemu svetu, Svetu ali enemu izmed njegovih pripravljalnih teles ter služijo kot podlaga pri posvetovanjih ali bi lahko vplivali na postopek odločanja ali odražali napredek pri določeni zadevi.

Kaj Svet počne?

{{system_footer}}