Skip to Main Content

Izposoja

Vpis v knjižnico

V Univerzitetno knjižnico Maribor se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let. Tuji državljani se lahko vpišejo z jamstvom polnoletnega poroka, ki mora biti sam član knjižnice in slovenski državljan ali z jamstvom slovenske ustanove z javno listino. Poroka ne potrebujejo tuji državljani, ki so študenti Univerze v Mariboru ter državljani EU, ki so vpisani na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in to izkažejo z ustreznim dokumentom.


Vpis v Univerzitetno knjižnico Maribor lahko opravite ves čas odprtosti knjižnice v izposoji v 1. nadstropju ali prek spleta. 

Z vpisom v UKM lahko koristite storitve vseh knjižnic Univerze v Mariboru.

Spletni vpis za študente Univerze v Mariboru

Študenti Univerze v Mariboru opravite spletni vpis z digitalno identiteto, članarino ste poravnali že ob vpisu na fakulteto. 


1. Iz spustnega seznama izberite in potrdite Univerzitetno knjižnico Maribor. 

 

2. Izberite možnost vpisa s študentsko identiteto (samo študenti Univerze v Mariboru).

 

3. Iz spustnega seznama izberite Univerzo v Mariboru.

 

4. Pojavi se vam okno za vnos uporabniškega imena (e-naslov student.um.si) in gesla za digitalno identiteto. Podatke lahko dobite v referatu za študentske zadeve na vaši fakulteti. 

 

Po uspešni identifikaciji se na zaslonu izpišejo vaši osebni podatki (ime, priimek, e-naslov in številka iz študentske izkaznice), ki jih preverite in potrdite.

Nastavite si še geslo za spletno storitev Moja knjižnica (ki ga uporabljate tudi za oddaljeni dostop do naročniških elektronskih virov).

Po uspešnem vpisu se na zaslonu prikažejo vaši podatki in številka knjižnične članske izkaznice, podatke pa v povratnem sporočilu prejmete tudi na vaš e-naslov.

Spletni vpis za ostale uporabnike

1. Iz spustnega seznama izberite in potrdite Univerzitetno knjižnico Maribor. 

 

2. Izberite možnost vpisa z vpisnim obrazcem. 

 

3. Izpolnite vpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki. Potrdite, da se strinjate s Pogoji uporabe in si nastavite geslo za spletno storitev Moja knjižnica.

 

4. Poravnajte letno članarino prek sistema spletnih plačil UJP (plačilne in kreditne kartice, mobilna telefonija, spletne banke), z nakazilom prek spletne banke ali ob prvem obisku knjižnice.


Članarina pri spletnem vpisu se obračuna po veljavnem ceniku.

Izjeme:

  • zaposleni na Univerzi v Mariboru ste plačila članarine oproščeni,
  • študenti Univerze v Mariboru ste članarino poravnali že ob vpisu na fakulteto.

Brezposelne osebe, invalidi, prejemniki socialne pomoči in dijaki do dopolnjenega 18. leta starosti lahko oprostitev plačila članarine uveljavljate ob osebnem vpisu v knjižnico oz. s posredovanjem ustreznih dokazil. Osebni vpis v knjižnici opravijo tudi osebe, ki se vpisujejo za 3 mesece.

Članarino lahko čez 12 mesecev ponovno poravnate prek storitve Moja knjižnica in si tako podaljšate članstvo.

KAJ POTREBUJETE ZA VPIS?

Za vpis potrebujete veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje). Člani nad 18 let starosti ob vpisu plačate še članarino (glej cenik).


Če želite naročiti izdelavo članske izkaznice, ob vpisu ali obisku knjižnice predložite še osebno fotografijo v klasični velikosti 3,5 x 4,5 cm. Izdelava se obračuna po veljavnem ceniku UKM. Člani sicer lahko uporabljate tudi elektronsko izkaznico v mobilni aplikaciji mCOBISS, študenti UM in drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico, dijaki pa dijaško izkaznico


 Poleg navedenega potrebujete za vpis:

- študenti UM 

študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (članarino ste poravnali ob vpisu na fakulteto UM),

študenti drugih visokošolskih zavodov 

študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (ob vpisu plačate članarino po ceniku),

- dijaki 

dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu (do 18. leta starosti ste članarine oproščeni),

- upokojenci

ustrezno dokazilo o statusu upokojenca (ob vpisu plačate članarino po ceniku),

brezposelne osebe 

potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (plačila članarine ste oproščeni),

- prejemniki socialne pomoči

odločbo Centra za socialno delo (plačila članarine ste oproščeni),

- invalidi

ustrezno dokazilo o statusu invalida (plačila članarine ste oproščeni).

PO VPISU

Po opravljenem spletnem vpisu in plačilu članarine lahko dostopate do naših oddaljenih storitev:

- uporaba storitve Moja knjižnica,

- rezervacija izposojenega in naročilo prostega gradiva,

- izposoja e-knjig na portalu Biblos,

- izposoja zvočnih knjig prek aplikacije Audibook,

- izposoja filmov iz Baze slovenskih filmov,

- naročniški e-viri (samo zaposleni in študenti Univerze v Mariboru).

Za uporabo ostalih storitev knjižnice, ki jih opredeljujeta 23. in 24. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor, opravite dopolnitev vpisa v skladu s 27. členom, kar lahko storite ob prvem obisku katerekoli knjižnice Univerze v Mariboru.

Ob morebitnih težavah pri spletnem vpisu nam pišite na ukm@um.si.

{{system_footer}}